X

Ozon Emniyetli Kullanım Miktarları

Ozondan istifade etmek için Ozonun kullanımı konstrasyonuna çok dikkat etmek gerekir.
Bunun için yıllar süren ozon çalışmalarından alınmış konstrasyon değerleri  aşağıda verilmiştir.
PPM (milyonbirimde ünite) ppb (milyar birimdebir) 
Ozonun hava ve suda konstrasyonu ''ppm'' (partspermilion-milyonda bir parça)  olarak gösterilir.
 
Havada 1 ppm, yaklaşık olarak 2.1 mgr/m3 ozona eşittir. 
Güneşe, mevime ve coğrafik konuma bağlı olmakla birlikte, yükseklik arttıkça, ozon konstrasyonu da artar.
 
Havadaki Ozon Konstrasyonu,
 
0,003 - 0,015 ppm kokuyu hissetme seviyesi,

0,003 - 0,005 ppm temiz bir havada, deniz seviyesinde konstrasyonuna rastlanır.

0,005 - 0,010 ppm orman havası

0,010 ppm seviyelerinde, dezenfektan ve etkileri başlar. 
Kişinin hassasiyetine bağlı olmakla birlikte, bu seviyede kokusu hissedilmeye başlar

0,020 ppm havadaki bakterilerin %90 ını yok eder. (Kontrollü atmosfer için oluştutulması gereken oranlar)

0,020 , 0,050 ppm yıldırımlardan sonra havada bulunur. Yıldırımlı bir fırtınadan hemen sonra 0,100 ppm seviyelerine
 ulaşabilir.

0,050 ppm sürekli soluma FDA emniyet seviyesi  (0.050 ppm konstrasyona kada sınırsız sürede kalınabilir)

0,100 süre kısıtlaması 8 saat /gün olarak FDA (0,1 ppm) tarafından emniyet seviyesi olarak belirlenmiştir.

1,000 - 2,0 ppm insan tolerans seviyesi olarak bilinmektedir. (Öksürük, boğaz kuruluğu, göz yaşarması)
 yani bu sınırdan itibaren bünye, geniz yanması, göz yaşarması gibi reaksiyonlarla ozonlu ortamda kalmayı reddetmektedir.
 Astımlı bünyeler, daha fazla etkilenmektedir. 
Bu seviyede dahi, ozonun bünyeye kalıcı bir zarar verdiği söylenemez.
Sadece lokal tahrişler oluşmuştur; bir kaç saat içinde bünye kendini onaracaktır.
5,000 - 10 nebız atışı, vücut ağrısı, uyuşma durumları gözlenebilir. Eğer maruziyet devam ederse akciğer ödemi oluşur.
15,0 - 20,0 ppm küçük hayvanlar 2 saat için de ölür.
50 ppm insan hayatı 1 saat içinde tehlikeye girer.

OZON EŞİK SEVİYELERİ

0,064          ppm iyi

0,065 - 0,084  ppm orta

0,085 - 0,104  ppm duyarlı kişiler sağlıksız

0,105 - 0,124  ppm sağlıksız

0,125 - 0,404  ppm çok sağlıksız olarak nitelenir

OZONUN YARILANMA ÖMRÜ İLE İGİLİ DEĞERLER

Ozonun yarılanma ömrünün sıcaklığa bağlılığı

SICAKLIK C0 YARI ÖMRÜ (Dakika)
15 30
20 20
25 15
30 12
35   8