YÜKSEK PERFORMANSLI HAVA TEMİZLEYİCİ TAC V+

HAVA TEMİZLEYİCİ

TAC V+ bölgesel hava temizleme cihazı, virüs yüklü aerosol ve asılı madde bulutlarının kurulum yerindeki bekleme süresini ve yoğunluğunu azaltır

ve bu sayede havadan kaynaklanan Corona enfeksiyonu riskini nötralize eder.

HAVA TEMİZLEYİCİ

Yenilikçi TAC V+ bölgesel hava temizleme cihazı, virüs ve zararlı madde içermeyen temiz hava

bölgeleri oluşturabilir – bunun için elektrik bağlantısı yeterlidir. Mobil olarak kullanılabilen bu

hava temizleme cihazı, yerleştirildiği her yerde, gerekli hava değişim hızına bağlı olarak

320 metreküp hacme kadar temiz, filtrelenmiş ve yıkanmış bir “Temiz Hava Bölgesi” oluşturur.

Ortam havası, bu işlem bölgesinde mikroplar, ince toz veya havada taşınan diğer mikro

partiküllerden geniş kapsamda arındırılmış durumda kalır, çünkü TAC V+, kirli oda havasının

verimli H14-HEPA filtreleme ile geniş hacimli şekilde emilmesine ve bölgenin esnek şekilde

ayarlanabilen yıkanması sayesinde aerosol partiküllerinden arındırılmasına olanak sağlar.

 

HAVA TEMİZLEYİCİ

Trotec H14-HEPA filtre, entegre F7 ön filtre sistemiyle birlikte,

havada taşınan mikroplar, virüsler, toz, bakteriler, sporlar veya kağıt veya tekstil ürünlerinin mikro elyaflarının

güvenli şekilde ayrıştırılmasını sağlar.

Filtre ve dekontaminasyon teknolojisinin bu yenilikçi kombinasyonu, dünya genelinde benzersizdir ve sadece

Trotec’ten temin edilebilir:
TAC V+, HEPA özel filtrede, filtrede ayrılan tüm virüsleri düzenli aralıklarla pasifleştiren ve bu sayede filtreyi

tekrar % 100 oranında “dekontamine eden” bir termik kendiliğinden rejenerasyon fonksiyonuna sahiptir.

Bu sayede TAC V+, sık girilip çıkılan kamusal alanlarda havada taşınan bulaşma riskini belirgin ve güvenli

şekilde azaltır ve toz yükü altındaki çalışma bölgelerinde tozsuz çalışma koşulları elde edilmesini sağlar:

Enfeksiyon riskini belirgin şekilde azaltarak müşterileri, hastaları, misafirleri ve çalışanları korur
SIK GİRİLİP ÇIKILAN KAMUSAL ALANLARDA ODA HAVASINI TEMİZLEMEK İÇİN TAC V+
Bulaşıcı aerosol bulutlarını nötralize ederek çalışanları, ziyaretçileri, öğretmenleri, öğrencileri, eğitmenleri ve çocukları korur
İNSANLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ORTAK ALANLARDA ODA HAVASI TEMİZLEME İŞLEMİ İÇİN TAC V+
Çalışma yerindeki ince toz yüküne karşı çalışanları korur
Malzemeler, elektronik üniteleri ve makineleri kirlenmeye ve toz nedeniyle oluşan çalışma arızalarına karşı korur
TOZ YÜKÜ ALTINDAKİ ÇALIŞMA BÖLGELERİNDE ODA HAVASINI TEMİZLEMEK İÇİN TAC V+

HAVA TEMİZLEYİCİ

TAC V+ SİSTEM BİLEŞENLERİ

Çeşitli donanım seçeneklerinin birbirine uyarlandığı bir sistem, esnek kullanım olanakları sağlar

TAC V+ mobil yüksek performanslı hava temizleme cihazı (1), son derece güçlü hava sirkülasyonu sağlayan bir fan ve H14 ana filtre ve F7 ön filtreden oluşan güçlü bir filtre zinciriyle öne çıkar ve müşteriler, misafirler ve çalışanlar için ortam havasının filtrelenerek virüslerden arındırıldığı aktarma, bekleme bölgelerinin (Temiz Bölge) kurulmasına olanak sağlar.

HAVA TEMİZLEYİCİ

DualDecon üfleme kulesi -  Hortum bağlantısı adaptör kapağı - H14-HEPA filtre

DualDecon üfleme kulesi

Özel şekilde yerleştirilmiş hava iletim lamellerine sahip DualDecon üfleme kulesi (2), görev bölgesinin filtrelenmiş havayla 360° yıkanmasını sağlar ve H14-HEPA filtre için yer sunar.

İkili dekontaminasyon, bir taraftan ortam havasındaki asılı maddeler, virüs, toz ve koku partikülleri filtrelenerek ve diğer taraftan, filtrede ayrıştırılan virüsler pasifleştirilecek şekilde H14-HEPA filtre ile periyodik olarak termik işleme tâbi tutularak gerçekleşir. H14 filtredeki bu termik virüs dekontaminasyon teknolojisi, dünya genelinde benzersizdir ve sadece Trotec'ten temin edilebilir!

Hortum bağlantısı adaptör kapağı

DualDecon üfleme kulesi yerine TAC V+ cihazına monte edilebilir ve ø 300 mm hortum bağlantısına sahiptir. Böylece TAC V+ temiz hava uygulaması için alandaki havalandırma sistemlerine bağlanabilir.

Hortum bağlantı imkanı (3) ile TAC V+ merkeze bağlı olmayan uygulamalar için kullanılabilir

H14-HEPA filtre

Trotec üretimi yüksek performanslı filtre (4) %99,995’lik filtreleme oranı ile 0,1 ila 0,2 µm büyüklüğündeki partikülleri filtreler ve EN 1822’ye göre H14 sınıfına uygundur. Bu filtre verimliliği, havada asılı olan 100.000 mikro partikülden 99.995 partikülün etkin bir şekilde filtrelenmesini sağlar!

Ve çünkü SARS-CoV, MERS-CoV veya SARS-CoV-2 gibi virüs türleri benzer boyutlarda oldukları için (güncel araştırmalarda örneğin Corona virüsünün partikül büyüklüğünün 120 ila 160 nanometre, yani 0,12 ila 0,16 µm olduğu belirtilmektedir), bu tür partikül büyüklükleri bu H14 yüksek performanslı filtre tarafından etkin bir şekilde ayrıştırılabilir, özellikle havadaki virüsler, genelde balgam veya asılı maddelerle birlikte daha büyük aeorosol kümeleri halinde ortaya çıkar.

Trotec H14-HEPA filtre, entegre F7 ön filtre sistemiyle birlikte, havada taşınan mikroplar, virüsler, toz, bakteriler, sporlar vea kağıt veya tekstil ürünlerinin mikro elyaflarının güvenli şekilde ayrıştırılmasını sağlar.

 

 

Opsiyonel akış durdurma kapakları

DualDecon üfleme kulesi için ayrıca akış durdurma kapakları temin edilebilir. Bu kapakların her biri, kulenin iki veya dört adet iç kenarından birine takılabilir ve örneğin temiz hava uygulanmasının istenmediği veya örnek olarak duvar tarafına kurulumda olduğu gibi gerekmediği yerlerde, kulenin ilgili tarafında havanın dışarıya çıkmasını engeller.

 

 

 

 

 

 

Edilebilen susturucu kapağı

Ses basınç seviyesi doğrusal olmadığı ve logaritmik

bir sayısal skalada belirtildiği için, 10 dB’lik bir seviye

değişikliği, sübjektif olarak algılanan ses şiddetinin

iki katına çıkması veya yarıya inmesine karşılık gelir. 

TAC V+ ve TES 200 için aksesuar olarak temin edilebilen susturucu kapağı, cihazın gürültü emisyonunu yaklaşık 8 dB azaltabilir, yani sübjektif olarak algılanan ses şiddetini neredeyse % 50 oranında düşürebilir. Susturucu kapağı, montaj seti dahil şekilde teslim edilir ve birkaç işlemle cihazın hava girişine takılabilir.