SU DEZENFEKSİYONUNDA OZON KULLANIMI

Ozon oksidasyon gücü çok yüksek ve bilinen en güçlü dezenfektandır. Yüksek oksidasyon gücü bakterilerin yok edilmesinde çok etkilidir. Ozonun suya 4 ile 10 dakika arasında uygulanması suyun dezenfekte olması için yeterlidir. Virüsler çok küçük boyutlarda olduğu için parazitik bir biyolojik kümeler oluşturmaktadır Virüslerin bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün değildir.

Suyun durumuna göre 0.1 ile 0,5 mg/lt ozon verilmesi, bakterileri%99,99 oranında öldürmesi için yeterlidir.Ozon özellikle ortamda su bulunduğunda biyosid etki gösterir. Ozonun bu biyosid etkisinden, yaygın olarak içme sularının dezenfeksiyonunda yararlanılmaktadır. Suda 2 mg/lt ozon bulunması halinde birkaç dakika içinde canlı mikroorganizma sayısı %99 oranında azalmaktadır. Diğer taraftan, ozon patojen virüsler üzerinde de öldürücü etkiye sahiptir.

İçme ve kullanma sularında ozon uygulaması ülkemizde uzun zamandır kullanılan bir yöntem olmakla beraber TSE tarafından onaylanmış ve TS EN 1278’ nolu standartta yayımlanmıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde, içme sularının sterilizasyonunda ve şişe su üretimi yapan firmaların tamamında ozon kullanılmaktadır. Ozonun içme sularının sterilizasyonunda kullanılmasının en önemli nedeni, kısa sürede ve etkin bir dezenfeksiyon sağladıktan sonra oksijene dönüşerek ortamdan ayrılması ve kalıntı bırakmamasıdır.

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan ozonlama sistemi, içme ve kullanma suyunda ve şişelenmiş sularda da kullanılmasını 1982 yılında FDA (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Olarak Güvenilebilir (GRAS) deklarasyonu yayınladı ve ozonu güvenli ilan etti.

Ozon gazı bir venturi sistemiyle ozonun suya en üst seviyede karışması için reaksiyon tankında uygulanır ve ozona temas etmesi gereken süresi tamamlanarak kaliteli ve güvenli içme suyu elde edilir.

 • Düşük elektrik sarfiyatı,
 • Su filtrelerin etkinliğini ve ömrünü uzatır,
 • Sarf malzemesi içermez.

Su Dezenfeksiyonunda Ozon Kullanım Alanları:

 • Resmi daireler
 • Hastaneler
 • Oteller;
 • Gıda işleme tesisleri
 • Meşrubat ve su şişeleme tesisleri

İçme sularında ozon uygulamasının avantajları;

 • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir
 • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder.
 • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır.
 • Sertlik derecesini düşürür.
 • Ağır metalleri uzaklaştırır
 • Suyu berraklaştırır.
 • Suyun kalitesini maksimum düzeye çıkarır.
 • Ozon ihtiyaç kadar üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
 • Kötü koku ve tatları yok eder.
 • Yeşermeyi engeller.
 • Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler,
 • Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar.
 • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel temizlik noktalarında harika sonuçlar doğurur.
 • Görevini tamamlayan ozon oksijene dönüşeceği için oksijen yoğun hijyen bir su oluşur.
 • Ozon suyun PH değerini değiştirmez.
 • Su depolarında yuvalanan özellikle Ecoli ve Legionellayı %99,9 yok eder
 • Sarf gideri yoktur,
 • Kimyasal olmadığı için bakiye bırakmaz,
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur,
 • Bakım ve montajı kolaydır.
 • İçme suyunda en etkili ve en sağlıklı yöntemi ozonla olduğu yapılan deneylerle ve verilmiş olan uluslararası belgelerle belirtilmiştir.