Su ürünleri işletmelerinde Ozon Cihazlarımız

Kuluçka dönemi ve yavru balık üretiminde temiz suyun önemi büyüktür.

Balık çiftlikleri ve kuluçkahaneler için ürettiğimiz Dinçman Ozon Cihazları suyun içerisinde bulunan yabancı partikül ve bu partiküllere tutunan mikroorganizmalara nüfuz ederek sterilizasyon sağlamaktadır. Ozon entegre edilen sistemlerde sürekli bir sterilizasyon döngüsü sağlanarak sistemin sağlıklı ve temiz su üretmesi / devir daimi mümkün hal gelmektedir. Yumurtadan çıkan balıkların dış ortamda bulunan yabancı madde ve mikroorganizmalara karşı savunmasız olması nedeniyle yavru ölümleri verimliliği düşürmektedir. Ozonlama ile verimliliği olumsuz etkileyen bu tür etkenler ortadan kaldırılmaktadır.

nitrobakterilerin görevini üstlenerek balıklar için toksik olan sudaki nitrit konsantrasyonunu düşürür

Balık yetiştiriciliğinde uygulanacak ozon dozu, ortamdaki balık sayısı, balık büyüklüğü, suyun miktarı, suyun tatlılık-tuzluluk oranı, pH ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır.

Ozon gazının akuakültür sektöründe kullanımı uluslararası kuruluşların güvenli kullanımının deklare etmesiyle birlikte yaygın olarak kullanılmıştır.

Sektörde ozon gazı kullanımı, akvaryum ve deniz ürünlerinde, deniz ürünlerinin işlenmesinde, sektörün içerisindeki kritik alet/edevat dezenfeksiyonunda ve nakliye işlemlerinde kullanımı oldukça etkindir.

Akvaryum ve Deniz Ürünlerinde Ozon Gazı Kullanımı

Ozon gazı balık yetiştiriciliğinde su kalitesini yükselten, hızlı büyüme ve gelişme sağlayan, mortalite oranını düşüren, balıklar için zararlı organik maddeleri yok eden, suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan son derece güvenilir bir gazdır.

Ozon uygulaması sudaki total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranını %15'lere kadar çekebilmekte, sudaki nitrit düzeyi ile suyun bulanıklığını azaltmakta ve sudaki katı maddelerin oksidasyonunu sağlayarak uzaklaştırmaktadır.

Artan ozon dozuna bağlı olarak sudaki kimyasal oksijen tüketimi (Chemical Oxygen Demand, COD) ile total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranları ve renk değişimi (berraklık) oranları oldukça verimkardır.

Nitrit balıklar için toksik olmasına rağmen nitrat zehirsizdir. Ozon gazı nitriti nitrata okside eder. Böylece bir bakıma 

nitrobakterilerin görevini üstlenerek balıklar için toksik olan sudaki nitrit konsantrasyonunu düşürür

Balık yetiştiriciliğinde uygulanacak ozon dozu, ortamdaki balık sayısı, balık büyüklüğü, suyun miktarı, suyun tatlılık-tuzluluk oranı, pH ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır.