Dinçman Ozon Cihazları atık suyun sterilizasyonu amacıyla da kullanılmaktadır. Su ozonlama sistemi balık çiftliklerinin kirli su çıktılarını da çevreye zararsız hale getirmektedir. Çiftliklerin koku üreten kısımlarında kokuyu önleyen önemli bir yardımcı ünitedir. Bakteriyel faaliyetlerin yoğunlaşmasını, sudaki mikroorganizma yükünün artmasını ve bunun çevreye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Su ürünleri işletmeciliğinin olmazsa olmaz tesisleri arasında yer alan ozon sistemleri her açıdan işletme maliyetlerini azaltır ve çevre kirliliği dolayısıyla meydana gelen yasal takipleri önler.

Atık Sularda Ozon Kullanımı

Endüstriyel tesislerin arıtma sularında KOI giderimi, renk giderimi ve topla canlı giderimi için ozon gazı çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Biyolojik ya da kimyasal arıtmaya ek olarak uygulanacak ozon sistemi ile atık suyun yasal standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmakta hatta atık su geri kazanılmaktadır.

Bu problemleri kimyasal kalıntısı bırakmayan endüstriyel ozon jeneratörleri çözüme ulaştırmak mümkündür. Böylelikle suda dezenfeksiyon; renk giderimi ve KOI giderimi sağlandığı gibi koku probleminin de önüne geçilmektedir. Ayrıca ozon jeneratörlerinde herhangi bir sarf malzeme kullanılmadığından, maddi olarak da diğer dezenfeksiyon yöntemlerinden daha ekonomiktir.

 Dinçman Sağlık Sistemleri ile sağlıklı su, sağlıklı hava , sağlıklı çevre.