Ozon Makinası Kullanım Kılavuzu

MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KILAVUZU İNCELEYİN.

Kılavuzdaki talimatları anlamak ve takip etmek gereklidir. Anlaşılmayan durumlar varsa imalatçıya veya işvereninize danışın.

Dinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.Montaj ve Kullanım Kılavuzu’nun dikkate alınmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar için Dinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.Montaj ve kullanım talimatlarının bilinmesi ile makinede oluşabilecek hatalardan kaçınılabilir ve arızasız bir çalışma garanti edilebilir.

Bu belgenin hiçbir bölümü, önceden Dinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yazılı izni olmadan fotokopiyle çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Değerli Müşterimiz;

Dinçman Ozonlama Ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve tasarım özellikleri ile üretilmiş olan ürünlerimizinamacına uygun olarak en iyi performansı sunmasını istiyoruz.

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, makinenin doğru montajı ve kullanımı için bir rehber olması amacı ile hazırlanmıştır. Bunun için, montaj öncesi ve sonrasına ait bilgileri içeren bu kılavuzun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanım kılavuzunun tüm modeller için geçerli olacağını unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

İçindekiler Tablosu

GÜVENLİK UYARI SEMBOLLERİ 1

BÖLÜM 1. 2

ÜRÜN BİLGİSİ 2

1.1 Genel Tanımlamalar. 2

1.2 Kalite Güvence / CE Uyumluluğu. 2

1. 3 Kurulum.. 3

1. 4 Uyarı Etiketleri 4

BÖLÜM 2. 5

KULLANIM... 5

2.1 İlk Kullanım.. 5

2.2 Temizleme Prosedürü. 6

2.4 Genel Notlar. 6

BÖLÜM 3. 7

SORUN GİDERME & DESTEK HİZMETLERİ 7

3.1 Servis Şartları 7

3.2 Sık Karşılaşılan Sorunlar. 8

3.4 Yedek parçalar 8

ÜRÜN BİLGİSİ 

GENEL TANIMLAMALAR

Dinçman Ozonlama Ürünlerini, aktif ozon üretimi yapan cihazlardır. Birçok kullanım alanı olan bu cihazların özellikleri ile ilgili detaylara geçmeden önce, ozonu biraz daha yakından tanımakta fayda vardır.

Ozon, üç adet oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuş inorganik bir moleküldür. Kimyasal formülü O3 olan ozon, oda sıcaklığında gözle çok az bir oranda görülebilecek soluk mavi bir renge, karakteristik ve keskin bir kokuya sahip olan bir gazdır. Dünyanın etrafını saran ve dünyayı güneşten gelen zararlı radyasyondan koruyan ozon, çok etkili mikrop öldürücü ve koku giderici etkisi ile bilinmektedir.

Doğru alanlarda doğru şekilde kullanıldığında birçok faydası olan ozonu, suni yöntemlerle üretmenin en pratik yolu ise ozon cihazıdır. Tipik bir ozon cihazı veya ozon makinesi, oksijen moleküllerini parçalayarak ozon gazı üretmeye yarayan ve bunu yaparken de aşağıdaki yöntemleri kullanan cihazlardır:

Sessiz korona deşarjı: Doğada gerçekleşen yıldırımlar gibi tüm elektrik deşarjları, iki atomdan oluşan oksijen moleküllerini oksijen atomlarına ayırıp ve bu atomları bir araya getirerek ozon molekülleri meydana getirmektedir. Bu teknik günümüzde kullanılan ozon cihazlarının genel çalışma prensibini oluşturmaktadır.

Ultraviyole radyasyon: Bu süreç, güneşin ultraviyole radyasyonunun O2'nin bireysel oksijen atomlarına ayrılmasına neden olduğu üst atmosferdeki ozon oluşumuna benzemektedir. Bu yöntemin ozon cihazları için kullanılması korona yöntemine göre daha düşük bir verim sağlamaktadır.

KALİTE GÜVENCE / CE UYUMLULUĞU

Ünitelerin üretimden çıkışı yapılmadan önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ nin gereklilikleri uygulanmaktadır. Ünite doğru montaj ve düzenli kullanım ile istenen performansı verecektir.

Dinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ürünlerinin ekipmanlarının aşağıdaki CE direktiflerine uygun olduğunu beyan eder.

KURULUM

Ev/Ofis tipi Dinçman Ozonlama Ürünlerinin herhangi bir yere montajının yapılmasına gerek yoktur. Kullanılacakları ortamda düz bir zemin üzerine devrilmesine olanak vermeyecek şekilde konumlandırılması, ısı kaynaklarından ve soğuk ortamlardan uzak tutulması önemlidir.

Endüstriyel tip cihazlarda ise bağlanacağı sisteme veya kurulum yapılacağı yere göre yetkili personel tarafından güvenliğinin sağlanması, sabitlenmesi ve ozon hatlarına zarar gelmeyecek şekilde hatların korunması gerekmektedir.

***Su ozonlama sistemlerinde kullanılan hava difüzörüne gelen hattın bağlantılarının sıkı yapılmış olması hem ürünlerin verimi hem de kullanıcı sağlığı açısından önemlidir

***Baca gazı gibi hava hatlarının ozonlanması sistemlerinde hava hatları normal akışı engellemeyecek şekilde sisteme özel olarak tasarlanacaktır

Montaj esnasında cihazda kasıntı veya çarpıklık oluşmamasına özen gösterilmelidir. Montaj tamamlandıktan sonra orta ve kenar ölçülerinde kasıntı sebebiyle farklılık oluşmadığından ve cihazın terazisinde monte edildiğinden emin olunmalıdır.

UYARI: KULLANIM VE BAKIM KILAVUZUNU OKUYUN VE ANLAYIN

***Güvenliğiniz için makinedeki tüm etiketleri okuyun.

***Makine çalışırken tüm önlemleri alın.

UYARI: UYGUN EKİPMAN KULLANIN.

***Cihazın montajı sırasında personelin uygun taşıyıcı ve uygun kaldırma ekipmanı kullanması gerekmektedir. Ürünü kaldırma esnasında sakatlanma veya yaralanma meydana gelebilir.

 UYARI: YETKİLİ PERSONEL HARİCİNDE MÜDAHALE ETMEYİN

***Bu ekipmanların ayarlarının yetkili olmayan kişilerce ayarlanması sistemin düzgün çalışmamasına ve ozon konsantrasyonunun tehlikeli seviyelere çıkmasına neden olabilir.

 UYARI: MAKİNE ÜZERİNE OTURMAYIN

***Cihazlar üzerine oturmayın ve yaslanmayın

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI

Elektrik çarpması ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabilir.

► Elektriksel bağlantılar yetkili ve uzman kişilerce gerçekleştirilmelidir. Ünite gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra çalıştırılmalıdır

► Olası arıza veya bakım durumlarında sadece yetkili personel tarafından uygun ekipman ile müdahale edilmelidir.

► Elektrik hatlarını sıvı temasından uzak tutulmalıdır.

BÖLÜM 2. KULLANIM

İLK KULLANIM

Bu kullanım kılavuzu, temel ürün bilgisi, kurulum ve bakım eğitimi sağlamak için hazırlanmıştır.Bu uygulama, mevcut tesisat içi prosedürleri ve uygulama kodlarını değiştirmek için değil tamamlamak için hazırlanmıştırDinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.bu ünitenin kullanımı veya bakım söz konusu olduğunda gereken tüm çözümleri müşterilerine sunmaktan mutluluk duyar.

Cihazın güç girişi sigortalıdır. Ani voltaj yükselmeleri gibi arızalarda cihazı koruması amacıyla konmuştur.

Dinçman Ozonlama Ürünleri ön ayarlı olarak gelmektedir. İlk açıldığı zaman cihaz ayarlanmış olduğu süre kadar çalışıp durur. Çalışma süresi boyunca cihazın ozon gazı üretimi yaptığı süre aralığında lamba turuncu yanmaktadır.

Cihaz içinde ayarlamanın yapılabileceği bir zamanlama rölesi bulunmaktadır. Bu röle üzerinden cihazın açık ve kapalı kalacağı süreler yetkili kişilerce ayarlanarak cihazın üreteceği ozon gazı miktarı değiştirilebilmektedir

TEMİZLEME PROSÜDÜRÜ

Dinçman Ozonlama Cihazları’ nın kasaları yetkili personel dışında açılmaması için etiketli olarak imal edilmektedir. Etiketin yırtılması durumunda cihaz garanti kapsamından çıkmaktadır.

Tozlu ortamlarda cihazın içerisinde birikebilecek tozun alınması için cihaza düşük basınçlı hava tutularak tozların dökülmesi sağlanabilir.

Ev/ofis tipi cihazlarda ise elektrik süpürgesinin en düşük seviyede cihaz içinde birikebilecek tozlar alınabilir. Cihazın üzeri ise hafif nemli bir bez yardımı ile silinebilir.

TEHLİKE

► Temizlik yapılmadan önce cihaza giden elektrik kesilmelidir.

► Cihaz ve elektrik hatları sıvı temasından uzak tutulmalıdır.

GENEL NOTLAR

Dinçman Ozonlama Cihazları’ nınüretim ve kullanımında aşağıda bulunan AB direktiflerinin şartlarına uygunluk sağlanmıştır.

Alçak Gerilim 2006/95/EC

SORUN GİDERME VE DESTEK HİZMETLERİ

SERVİS ŞARTLARI

Dinçman Ozonlama Cihazları’ nıntalep edildiğinde teknik desteği Dinçman Sağlık Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanır. Teknik servis talepleri için aşağıda bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

 

 

KULLANIM KILAVUZU

OZON Jeneratörünün fişi 220 V prize takılarak enerji verilir. Jeneratör üzerindeki zaman ayarlayıcı, sterilizasyon veya koku giderilmesi istene ortamın hacmine göre ayarlanır. Örneğin; odanız 25 m2 ise zaman ayarlayıcı her 120 saniyede 5 saniye çalıştırılmak üzere 120-5 rakamları ile ayarlanır.

Odanız 25 m2 den daha büyükse zaman ayarlayıcı bu hacme göre ayarlanarak uygun çalışma süresi saptanır. Uygulama 1-2 saat yapılabilir. İstenilensonuca ulaşmak amaçlı uygun süre çalıştırılan ozon jeneratörü kapatılır.

OZON JENERATÖRÜ ÇALIŞIR DURUMDAYKEN YERİNDEN OYNATILMAMALI OZON JENARATÖRÜNÜN YÜKSEK VOLTAJ DA ÇALIŞTIĞI DİKKATE ALINMALIDIR.

OZON JENERATÖRÜ ÇALIŞIRKEN IZGARALARDAN METAL ÇUBUK GİBİ SİVRİ MATERYAL SOKULMAMALIDIR. YÜKSEK VLTAJDAN UZAK DURULMALIDIR.

OZON JENERATÖRÜ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALIDIR

Ozon ile hava dezenfeksiyon ve koku giderme prosesi ozon jeneratörü çalıştığı sürece ortamdaki havayı temizler. Bir ozon molekülü koku kaynağı ile temas ettiğinde kokunun moleküler yapısını bozarak kokunun giderilmesini sağlamakla kalmaz kokuyu kaynağında yok eder. Ayrıca ortamın hijyen seviyesinde çok ciddi bir artış sağlar. Geleneksel koku gidericileri sadece kokuyu maskelerken ozon jenaratörü kokuyu yok eder. Mikrobiyolojik organizmaları öldürerek dezenfeksiyon sağlar.